Videoclub Zaanstreek Noord

Home

Historie

Agenda

Verslagen

Films

Clubbladen

Diversen

Links

Deze website van Videoclub Zaanstreek Noord is vervallen en wordt niet meer bijgehouden

Privacy beleid Videoclub

Videoclub Zaanstreek Noord is een club met enthousiaste leden die op de dinsdagavonden van september tot en met april om de 14 dagen bij elkaar komen. Op de clubavonden worden o.a. producties van leden vertoond en besproken, bevriende clubs of gastsprekers uitgenodigd en films gemaakt t.b.v onderlinge en regionale wedstrijden. Dit alles met als doel om in een gezellige sfeer de kennis en vaardigheden van het filmen te vergroten voor het maken en monteren van videofilms.

Zie de promo over de videoclubWilt u kennismaken met deze club stuur een mail naar de secretaris Mary Huitema-Rep

e-mail Videoclub Zaanstreek Noord

De contributie bedraagt  € 80,- per jaar inclusief bijdrage aan FAA NH'63 en NOVA
bankrekening NL 07 RABO 0133.542.351 t.n.v. Videoclub Zaanstreek-Noord

 

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Niek Mannes (voorzitter) 

Anneke de Knegt (penningmeester)

Mary Huitema-Rep (secretaris)

Hans van Duyn (bestuurslid) 

Evert Bakker (bestuurslid)

 

De clubavonden worden gehouden in Buurtcentrum Lorzie Marktplein 3 in Wormerveer.

Ons Clubgebouw